FAQ

Întrebări și răspunsuri Q&A
01.

DEZVOLTARE PERSONALÃ

Legăturile sunt cel mai important lucru ce ne lipsește astăzi, deși necesare în întregul sistem de evoluție asistăm dureros la dispariția comunicării, la crearea neînțelegerilor tot mai dese între copii și părinți, colegi sau între oameni care nu au niciun raport de colaborare.

Noua tehnologie a schimbat raportul valorilor, calitatea relațiilor și implicit calitatea vieții deoarece tehnologia are rol intermediar de mediere între semeni, creând de fapt un paravan ce blochează formarea de legături.

În noul context social e nevoie așadar de programe și soluții care să îi pregătească pe copii să aibă relații, să interacționeze prin relații de reciprocitate și prietenie. Sarcina primordială a învățării nu este doar aceea de a transmite cunoștințe ci și de a asigura dezvoltarea deprinderilor social-emoționale.

Programele Ygrow se concentrează pe programe de dezvoltare personală prin programe practice de experimentare socială, emoțională și cognitivă. Experimentarea este forma cea mai sigură de învățare a indivizilor, indiferent de vârsta acestora.

Educația sau metodele de educație practicate în lume includ tot mai mult acest tip de învățare NU doar din fragedă pruncie, vezi www.icelp.info, Institutul Educațional și de Cercetare în Educație, Israel ci pe toată durata formării profesionale chiar și la nivelul competenței de perfecționare, de tipul MBA, vezi www.imd.org International Institute of Management Development, din Elveția.

Obiectivele principale ale acestor programe de învățare experențială și mediată sunt dezvoltarea abilităților în:

 • Crearea de strategii de abordare a situațiilor, de interpretare a rezultatelor și de aplicare în viața reală;
 • Identificarea și soluționarea problemelor prin analiză cauză-efect;
 • Înțelegerea modului de a lucra în echipă și importanța acestuia;
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare (ascultare și oferire de feedback constructiv) și socializare;
 • Dezvoltarea abilităților de leadership: inițiativă, auto-motivare și organizare.

Maria Montesorii în cartea “De la copilărie la adolescență” subliniază necesitatea experiențelor sociale ca exerciții de viață practică care îl vor ajuta pe copil să progreseze rapid: „mintea se bazează pe imaginație, învățarea în școlile actuale se bazează pe memorie și imaginație, dar imaginația trebuie să fie sprijinită și susținută de experiență practică organizată pentru a reuși să trăiești și să cucerești lumea”.

În cadrul clubului se desfășoară activități de dezvoltare socială, cognitivă și emoțională prin metode certificate precum învățarea mediată prin metoda Feuerstein, jocul experențial, jocul de rol și dezbaterea, programul internațional de Leadership si Comunicare John Maxwell. Aceste metode au ca scop ghidarea și medierea procesului de dezvoltare a strategiilor de gândire și de luare a deciziilor, a dezvoltării autonomiei și independenței. În timpul aditivităților, mediatorul / trainerul experențial observă blocajele existente și intervine cu întrebări specifice sau exemple adiționale cauză-efect care ajută copilul sau adultul să dezvolte capacitați de înțelegere, adaptare și învățare.

Programele cumulează module de 12 sesiuni (60-90 minute) iar durata totală poate varia de la 1 la 3 ani. Programele sunt structurate ca tematică pe nevoile specifice categoriilor de vârsta sau pe ariile în care participanții doresc să exceleze și să se dezvolte atât ca individ cât și ca grup (antreprenori, lideri de grup, manageri). Sesiunile au loc 1-2 ori pe săptămâna, atât individual cât și in grup.

Programele Ygrow susțin dezvoltarea ca individ unic (copilărie-maturitate) și dezvoltarea ca individ în grup: familie, business, organizații etc.

Programele vizează dezvoltarea echilibrată a copiilor cât și a familiilor: social, emoțional și cognitiv.

Aceste programe au fost concepute pentru copii, adolescenți și adulți. Ele se desfășoară preponderent în grupuri de aceeași vârstă sau grupuri mixte precum și în familii (copii și adulți deopotrivă).

02.

CULTURÃ ORGANIZAȚIONALÃ

Atunci când se încearcă a se defini cu un singur cuvânt un ansamblu de comportamente individuale ce se sprijină pe reguli, norme și instituții recunoscute și acceptate, precum și pe un patrimoniu comun, este obligatoriu să se vorbească despre cultura organizației. Cultura organizației este produsul oamenilor și activităților lor sociale dar și a celor materiale și spirituale.

Cultura organizațională reprezintă un set de valori, norme, comportamente și practici comune care definesc modul de funcționare și identitatea unei organizații. Este o combinație de credințe, atitudini și practici care influențează comportamentul angajaților și modul în care organizația interacționează cu angajații săi, clienții și mediul extern. Cultura organizațională poate fi considerată ADN-ul organizației, influențând strategia, deciziile, relațiile și performanța organizației. Cultura organizației cuprinde ansamblul de produse artificiale, de eroi, de perspective, de sisteme de valori, credințe și norme de comportament, precum și de concepții de bază ale organizației.

Organizațiile trebuie să-și înțeleagă cultura pentru că ele funcționează cu aceste culturi, pe care le pot folosi în scopul eficientizării activităților lor. Este recunoscut faptul că, nici o organizației nu poate să funcționeze eficient, fără o cunoaștere deplină și o înțelegere a tuturor aspectelor culturii ei. Cultura organizațională a firmelor realizează o adaptare și o integrare dinamică, care reglează raporturile firmelor cu mediul lor și relațiile interne dintre membrii, asigurându-le coerență internă și externă.

Cultura organizațională poate fi utilizată pentru creșterea performanțelor oricărei firme, indiferent de domeniul de activitate, forma juridică de organizare sau mărimea. Reușita unei firme depinde de capacitatea sa de a furniza clienților și furnizorilor valori superioare celor oferite acestora de către concurenți.

Ideea nu este nici originală și nici controversată. Dar între intenție și realitate se află cultura organizațională. Poziționarea firmei comerciale față de clienți și furnizori depinde de cultura ei. Aceasta înseamnă că toate activitățile desfășurate de către firme, în virtutea atingerii obiectivelor stabilite, sunt influențate de către propria lor cultură. Performanța firmelor comerciale este condiționată de promovarea unor culturi evolutive. De asemenea, creșterea performanțelor organizaționale este posibilă prin intermediul abordării sistematice a modelului cultural al firmei.

Antreprenorilor, managerilor, liderilor, experților din diferite domenii de activitate, tuturor angajaților. De ce tuturor angajaților? Deoarece rațiunea existenței culturii organizaționale este de a satisface numeroase necesități umane ca: nevoia de semnificație; nevoia de a crede în ceva, care să stabilească un scop, o direcție și un sens vieții; nevoia de siguranță și stabilitate; nevoia de control asupra vieții individuale.

Un curs de cultură organizațională poate fi benefic pentru toți membrii unei organizații, de la angajații de nivel de bază până la manageri și lideri. Managerii și liderii organizației pot beneficia de un curs de cultură organizațională pentru a înțelege și a promova valorile și normele organizaționale, pentru a-și dezvolta abilitățile de conducere și pentru a crea un mediu de lucru coeziv și motivant pentru echipa lor. Departamentul de resurse umane poate participa la un curs de cultură organizațională pentru a dezvolta politici și practici care susțin și încurajează cultura organizațională, pentru a gestiona schimbările culturale și pentru a identifica modalități de recrutare și selecție potrivite pentru cultura organizațională existentă. Trebuie menționat un aspect important: cursurile de cultură organizațională pot varia în funcție de nevoile și obiectivele organizației, adaptându-se la specificul și contextul acesteia.

Cursurile de cultură organizațională oferă participanților cunoștințe și înțelegere despre importanța culturii în cadrul organizațiilor și cum aceasta poate influența performanța și succesul acestora. Cursurile de cultură organizațională oferă o înțelegere clară a ceea ce înseamnă cultura organizațională și cum aceasta se formează și se dezvoltă într-o organizație. Participanții învață despre elementele cheie ale culturii organizaționale, cum ar fi valorile, normele, ritualurile și simbolurile, produsele artificiale fizice și de comportament, precum și modul în care acestea influențează comportamentul și relațiile în organizație. Cursurile oferă participanților cunoștințe despre diferitele tipuri de cultură organizațională.

Cursurile de cultură organizațională explorează modul în care cultura organizațională poate influența performanța organizației. Participanții învață despre importanța alinierii culturii organizaționale cu strategia și obiectivele organizației pentru a obține rezultate optime. Aceștia înțeleg, de asemenea, modul în care cultura organizațională poate influența angajamentul și satisfacția angajaților, inovația, colaborarea și adaptabilitatea organizației la schimbări. Cursurile oferă participanților instrumente și tehnici pentru a construi și schimba cultura organizațională în organizația lor. Aceștia învață despre strategii de comunicare, implicarea angajaților și crearea unui mediu favorabil pentru a promova o cultură organizațională dorită. Cursurile de cultură organizațională evidențiază rolul leadership-ului în formarea și susținerea culturii organizaționale. Participanții învață despre calitățile și comportamentele liderilor care pot influența pozitiv cultura organizațională și despre cum pot dezvolta abilități de leadership pentru a-și ghida organizațiile spre o cultură organizațională sănătoasă.

O analiză a culturii organizaționale relevă acele zone din cadrul unei entități care necesită schimbări/modificări în vederea asigurării de performanțe înalte sau de redresare (în cazul în care entitatea se află în dificultate). Principalul rezultat sunt acele soluții viabile pe toate domeniile de activitate ale firmei și la toate funcțiile de management ale firmei, precum și la toate nivelurile organizatorice.

Analiza culturii, cu toate aspectele pe care le presupune, poate contribui la sporirea capacității de înțelegere a complexelor și controversatelor evoluției ale firmelor. Diagnosticul cultural al firmei îi oferă antreprenorului modalitățile prin care firma funcționează în mod eficient fără prezența sa fizică.

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.