12-14 ani

I BUILD MY WAY

Cea mai frumoasă perioadă este cea a marilor schimbări!

Programe bilingve RO-EN

La 12-14 ani: evoluție copil (cognitiv, emoțional, social și relațional) În această perioadă apar schimbări atât în dezvoltare cât și în comportamente și în nevoile percepute de adolescenți. Încep să se stabilizeze trăsături de personalitate și de identitate, încep să apară tendințele spre conștiinciozitate și asumare dar și spre delincvență sau devianță comportamentală, spre a deveni victima sau abuzator, pasionat sau curios, prietenos sau introvertit ori.. antisocial. Acum și aici este nevoie de o diagnoză foarte clară pentru a nu se pune etichete greșite și pentru a nu provoca răni adânci.

Percepția copilului despre sine: este o perioadă cu furtuni emoționale, cu stări și energie la extreme chiar și în aceeași zi, o perioadă de testare a limitelor uneori pe „nervii celor din jur” dar și a limitelor corpului (uneori cu teribilisme ce duc la limita devianței sau abuzului de alcool și substanțe psiho-active). Este o perioadă de descoperire a corpului, de nevoie de imagine și identitate. La aceasta vârsta modelele sunt importante.

Percepția părintelui: adesea sunt debusolați și nu înțeleg unde au ”dispărut” copiii drăgălași și de unde au apărut adolescenții îmbufnați, arțăgoși, puși pe contrazis. Părinții
se încadrează adesea în două categorii majore: prea neglijenți (din cauza problemelor de serviciu, a tensiunilor din familie, din prea multă încredere acordat adolescentului)
sau foarte orientați către dezvoltarea adolescentului, rezultatele școlare și academice suplimentare. Adesea părinții sunt la rândul la extreme cu reacțiile așadar în familie apar
dese / zilnice tensiuni și stare de disconfort emoțional și pentru părinți și pentru copii.

Percepția profesorului: profesorii devin ținte pentru elevi și totodată sunt depășiți în abilitățile de dezvoltare a adolescenților de această vârstă și în motivarea de a se implica, de a-și asuma și de a-și concentra, tinerii efort susținut. Parteneriatul dintre părinți, profesori, copil și consilier pentru dezvoltarea emoțională, academică, a abilitaților extrașcolare dar extrem de importante mai târziu – trebuie să fie un obiectiv congruent cu dezvoltarea academică centrata pe elev.

Sub-programe existente:
-“Cine sunt eu “: Cele 15 Legi ale Dezvoltării Personale, aici sunt descoperite și antrenate prin joc calitățile personale, valorile, perseverența, modelul și mentorii (12 sesiuni);
-„Câteodată câștigi, de fiecare dată înveți”: program de gestionare a eșecului (8 sesiuni);
-„ Learning by Doing”: neînțelegeri, conflicte, bullying, delicvență: (12 sesiuni)
-„7 zile – 7 obiceiuri”: program de gestionare a timpului prin practică a deprinderilor de prioritizare, structurare, organizare (8 sesiuni);
-Comunicare, negociere, mediere (8 sesiuni): program de practică a deprinderilor unei comunicări eficiente.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.